Над 99,00 лв. безплатна доставка до офис на Спиди

За НПФ “Изследователски център”

Научно-производствена фирма “Изследователски център” е основана през септември 1993 г. Основните производствени бази и лабораторни съоръжения са разположени на територията на индустриалната зона на научния град Колцово (област Новосибирск, РФ).

Приоритетно направление на фирмата е разработването и производството на:
– биологично активни вещества за възстановяване на хора, при приемането на които е значително намалена вероятността от заразяване с инфекциозни заболявания с различна етиология;
– биологично активни вещества за растенията, осигуряващи възстановяване на нормалната микрофлора в почвата и растенията;
– биологично активни вещества за животните, осигуряващи здравето на диви, домашни и селскостопански животни.

Като водещ принцип в серийно произведените препарати са използвани предимно микроорганизми от рода Bacillus, изолирани от околната среда и способни да потиснат растежа и развитието на гнилостна, патогенна и условно патогенна микрофлора. В резултат на това, микробният състав на микробиалните общности, в които попадат, се променя в посока на еволюционната норма.

Научно-производствена фирма “Изследователски център” е бизнес партньор на Новосибирския държавен аграрен университет и в това отношение научният персонал на фирмата и университета провежда обширни изследвания в областта на растениевъдството и животновъдството, чиято основна цел е разработването и прилагането на технологии в стопанската дейност за производството на безопасни за околната среда селскостопански продукти.

Фирмата разполага с Изпитвателна лаборатория за биотехнологичен контрол, акредитирана от Федералната агенция за техническо регулиране и метрология на РФ. Лабораторията осъществява аналитични услуги в различни сфери на дейност като:
– широк диапазон клинични лабораторни диагностики;
– оценка на качеството на ветеринарно-медицинските продукти;
– оценка на безопасността и качеството на фуражите за животни и суровините за тяхното производство;
– оценка на автентичността и безопасността на храните, диетичните и хранителните добавки;
– откриване на патогени III-IV група;
– бактериологичен контрол в различни обекти от външната среда и предприятия;
– анализ и оценка на санитарно-хигиенното качество на водата, почвата и други биологични обекти.

Всяка година лабораторията участва в междулабораторни тестове, резултатите от които можете да намерите на www.leliak.info.