Сертификати

Всички продукти, произведени от НПФ "Изследователски център", притежават съответните сертификати - можете да ги разгледате приложено към всеки продукт поотделно.